Not known Details About להגיש תביעה קטנה

‫לא השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬יש דרכון‪ ,‬ככל הנראה כסף לכרטיס טיסה‪ :‬תביעה כספית‪:‬‬

‫הדיון התקיים בשפה העברית‪ ,‬שפה אותה דובר המוחזק‪ .‬המוחזק אישר שהבין את תוכן‬ ‫דבריי‪.‬‬

‫שרה בן שאול ויס‪ ,‬דיינת‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‬‬ ‫לפיכך הנני דוחה את בקשת המוחזק לשחרורו בערבות‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫אני מבין שהגעתי לישראל שלא כחוק‪ .‬הגעת לישראל כדי לקבל הגנה‪.‬‬ ‫הדיון עם המוחזק נעשה בשפה הערבית אותה דובר המוחזק ברמה מספקת‪.‬‬

‬יש לי בעיה בגב‪ ,‬אני מבקש‬ ‫לחזור מהר ככל האפשר לארצי‪.‬‬

‫כולי תקווה כי במהלך הזמן ששהתה כאן המוחזקת‪ ,‬נבחנה "מסוכנות" זו לגופה‪ ,‬וכי היתה מועמדת‬ ‫לדין או היה מתקיים הליך כלשהו בעניינה עובר להבאתה לפני הממונה על ביקורת הגבולות‪ .

‫אני נכנסתי לישראל לפני בערך עשרה ימים‪ .‬באותו יום נעצרתי‪ .‬אני פליט במצרים ‪  – ‬מציג‬ ‫אישור‪ .

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

The next tap targets are near other nearby tap targets and might require further spacing all around them.

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫בית הדין‬

‫החלטה‬ ‫לפני בקשה חדשה של ב"כ המוחזק‪ ,‬עו"ד אתי הילמן‪ more info ,‬לשחרור המוחזק ממשמורת‪.‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *